جشنواره یلدای آموزشی از ۹/۹/۹۹ تا شب یلدا

استخدام و مدیریت کارکنان

 

تکنیک های حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مشاهده قسمتی از ویدیو دوره

استخدام و نگهداشت بهترین ها

۳۷۰,۰۰۰ تومان

مشاهده قسمتی از ویدیو دوره

وبینار ۲۰ راهکار استراتژیک مدیریت کارکنان در شرایط فعلی

۹۰,۰۰۰ تومان

مشاهده اطلاعات دوره

مدیریت حرفه ای بر کارکنان

۳۷۰,۰۰۰ تومان

مشاهده قسمتی از ویدیو دوره