دوره مقدماتی ارز دیجیتال

دانلود آموزش های آفلاین

پیش از جلسه صفر
عنوان  دانلود / مشاهده
۱٫ اصطلاحات مشاهده / دانلود
پیش از جلسه اول
عنوان  دانلود / مشاهده
۱٫ بلاکچین مشاهده / دانلود
۲٫ پروتکل ها مشاهده / دانلود
پیش از جلسه دوم
عنوان  دانلود / مشاهده
۱٫ شناخت صرافی ها مشاهده / دانلود
۲٫ کیف پول ها مشاهده / دانلود
۳٫ کیف پول متاماسک مشاهده / دانلود
۴-۱٫ کیف پول تراست – قسمت اول مشاهده / دانلود
۴٫۲٫ کیف پول تراست – قسمت دوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس
عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش بایننس – قسمت اول مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت دوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت سوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت چهارم مشاهده / دانلود

 

دمو ترید
عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش دمو ترید مشاهده / دانلود