خانه کیفیت ایرانیان

برگزارکننده دوره های آموزشی، سمینار ها و همایش ها با برترین اساتید ایران

مشاوره در حوزه مدیریت کسب و کار، بازارهای مالی بین المللی

برای دریافت هدیه، اطلاعات خود را وارد کنید.

دوره های در حال ثبت نام

پریمیوم ۱۴
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
مانده تا برگزاری: ۱ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
رویداد آموزشی سناریو ۱۴۰۳
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۶:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
مانده تا برگزاری: ۶ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
بوت کمپ تحول به سبک کوچینگ
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۲/۱۳ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۲/۱۳
مانده تا برگزاری: ۵۸ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۱
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۲/۱۶ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۲/۱۶
مانده تا برگزاری: ۶۱ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم