خانه کیفیت ایرانیان

برگزارکننده دوره های آموزشی، سمینار ها و همایش ها با برترین اساتید ایران

مشاوره در حوزه مدیریت کسب و کار، بازارهای مالی بین المللی

برای دریافت هدیه، اطلاعات خود را وارد کنید.

دوره های در حال ثبت نام

فروش حرفه ای
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۴ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۴
مانده تا برگزاری: ۱۴ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۰
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۵ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۵
مانده تا برگزاری: ۱۵ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
مدیران سرآمد
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۷/۱۹ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۷/۱۹
مانده تا برگزاری: ۱۹ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۳
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۸/۱۵ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۸/۱۴
مانده تا برگزاری: ۴۵ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم