اساتید خانه کیفیت ایرانیان

مهندس ژان بقوسیان
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مشاور، مربی و راهنمای فروش و بازاریابی، مدیر و مسئول وب سایت مدیر سبز، مولف و مترجم کتب مرجع  در حوزه کسب و کار …

نیما کیمیایی

دکتر نیما کیمیایی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مشاور عالی ریاست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، مدرس بیش از ۱۰۰۰ همایش و کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور و مؤسس و مدیر گروه مشاورین کسب‌وکار پریمیوم

مهندس مصطفی شهبازی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مستر کار ایران، نوسینده کتاب قانون کار، کارشناس اختلافات کارگری، کارفرمایی، مشاور، متخصص تنظیم قراردادها …

وحید حاجی زاده

وحید حاجی زاده
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مستر کار ایران، نوسینده کتاب قانون کار، کارشناس اختلافات کارگری، کارفرمایی، مشاور، متخصص تنظیم قراردادها

احمد روستا

دکتر احمد روستا
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان، عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۳۸ سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاور در امور مدیریت، بازاریابی، صادرات، تبلیغات و مدیریت استراتژیک

حسین اسدی نیا

حسین اسدی نیا
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

فعال و سرمایه گذار در بازارهای مالی

سمیرا ذاکرانی

دکتر سمیرا ذاکرانی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مدرس ،مشاور و سخنران در مدیریت منابع انسانی و کسب و کار و پرورش پرسنل با کیفیت، استعداد یابی و استخدام.

بابک بهبودی

دکتر بابک بهبودی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

ارشناسی مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد در دو رشته مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی، دکترای مدیریت اجرایی کسب و کار DBA

قدرت الله قدسی

قدرت اله قدسی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

کارشناس تعاون و تامین اجتماعی، مدیر کل سابق درآمد حق بیمه

وحید قربانی

مهندس وحید قربانی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مولف کتاب بازاریابی به سبک ایرانی …

علیرضا یوسفی

دکتر علیرضا یوسفی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مستر کار ایران، نوسینده کتاب قانون کار، کارشناس اختلافات کارگری، کارفرمایی، مشاور، متخصص تنظیم قراردادها …

حمید وجکانی

حمید وجکانی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مولف کتاب بازاریابی به سبک ایرانی …

فرخ دیبا

فرخ دیبا
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان، عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۳۸ سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاور در امور مدیریت، بازاریابی، صادرات، تبلیغات و مدیریت استراتژیک

پیام بهرام پور

پیام بهرام پور
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

معلم بازاریابی، رئیس انجمن بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر، مشاور بنگاه های اقتصادی معتبر …

الهام زارعی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

وکیل پایه یک دادگستری، مدرس و مشاور حقوقی کسب و کار، مشاور امور قراردادهای داخلی و بین المللی …

پرویز درگی

دکتر پرویز درگی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

معلم بازاریابی، رئیس انجمن بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر، مشاور بنگاه های اقتصادی معتبر …

احمد حلت

دکتر احمد حلت
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان، عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۳۸ سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاور در امور مدیریت، بازاریابی، صادرات، تبلیغات و مدیریت استراتژیک

سلیمانیا
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

معلم بازاریابی، رئیس انجمن بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر، مشاور بنگاه های اقتصادی معتبر …

یحیی علوی

دکتر یحیی علوی
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

مستر کار ایران، نوسینده کتاب قانون کار، کارشناس اختلافات کارگری، کارفرمایی، مشاور، متخصص تنظیم قراردادها …

حسین فلاح
بازاریابی اینترنتی و سیستم سازی

دکتری مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مولف کتاب بازاریابی به سبک ایرانی …